Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje!

Aansprakelijkheids verzekering: een 'must' voor iedereen!


Met een aansprakelijkheidsverzekering bent u goed verzekerd als u per ongeluk spullen van anderen beschadigt. Of iemand anders letsel toebrengt. Bijvoorbeeld als u met uw fiets een beroepspianist aanrijdt, die daarna niet meer piano kan spelen. Dat kan echt in de duizenden euro's gaan lopen!

Of als uw hond, ook al zat hij aan de lijn, een andere hond bijt. Hoe voorzichtig u ook bent: een ongeluk zit in een klein hoekje. En de kosten lopen al snel flink op. Met deze verzekering voorkomt u vervelende financiële verrassingen.

Algemene informatie over deze verzekering


Wilt u in een oogopslag zien wat de belangrijkste kenmerken van deze verzekering zijn? Bekijk dan onderstaande Verzekeringskaart! Hierop kunt u gemakkelijk zien wat wel en wat niet gedekt is op de polis.

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

LET OP: aan deze algemene verzekeringskaart kunt u geen rechten ontlenen.

Iedere verzekeringsmaatschappij hanteert eigen verzekeringskaarten die dus kunnen afwijken! Wilt u precies weten waarvoor u verzekerd bent, dan moet u de polisvoorwaarden lezen!

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade als u per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als u volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade. Ook als u per ongeluk een huisgenoot verwondt, dan is dat verzekerd.

Voor wie?

U, uw gezinsleden en andere huisgenoten. Ook huispersoneel (zoals een au pair of werkster) en uw huisdier is verzekerd. 

Huisgenoten zijn ongehuwde (pleeg- en stief)kinderen, logees en inwonende familieleden. Ook uitwonende ongehuwde kinderen die studeren in Europa zijn verzekerd.

Oppassen of logeren

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd. Is de schade aan de oppas veroorzaakt door uw kind (jonger dan 14 jaar) of huisdier tijdens het oppassen? En bent u niet aansprakelijk? Dat kan bij sommige verzekeraars worden meeverzekerd.

Schade tijdens vriendendienst

Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd tot een bepaald maximum. Ook als u niet aansprakelijk bent.

Bijvoorbeeld: u helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat stuk omdat u hem uit uw handen laat vallen.
Schade door huisdier

Schade die uw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd. 

Bijvoorbeeld: uw hond rukt zich los en rent plotseling de straat op. Hierdoor raakt een fietser gewond.

Schade door eigen woning

Schade veroorzaakt door uw woning in Nederland, waarvan je de eigenaar bent, is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Heeft u een tweede woning, recreatiewoning of stacaravan in Europa? Ook die kunt u meeverzekeren.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Schade aan gehuurde spullen is niet verzekerd. Schade aan geleende spullen is vaak wel verzekerd tot een bepaald maximum. 

Huurt u een woning of vakantieverblijf? Dan bent u in bepaalde gevallen wel verzekerd. Raadpleeg uw polisvoorwaarden.
Schade door auto

De aansprakelijkheid voor schade met of door motorrijtuigen is niet verzekerd. Dit valt onder uw autoverzekering (WA). 

Is de schade veroorzaakt door bijvoorbeeld een maaimachine (maximum van 16 km/pu) of een elobike? Dan bent u wel verzekerd. Voor meer informatie: raadpleeg uw polisvoorwaarden.

Schade door sport en spel

Als u tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt, dan bent u vaak niet aansprakelijk. Ook als u tijdens een sport- en spelsituatie de spullen van een ander kapotmaakt. De schade wordt dan niet vergoed, maar verzekeraars kunnen namens u wel verweer voeren richting de schadelijdende partij.

Schade tijdens werk

De aansprakelijkheid voor schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd. Aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt tijdens vrijwilligerswerk is wel verzekerd. Ook als u daar een kleine onkostenvergoeding voor krijgt. 

U bent wel verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade die uw ongehuwde kinderen veroorzaken tijdens vakantiewerk, bijbaan of het lopen van stage. Raadpleeg uw polisvoorwaarden.
Wanneer keert de verzekeraar niet uit?

Bij schade door opzet of een misdrijf. Of als het gaat om schade aan uw eigen spullen of die van uw gezinsleden of huisgenoten.

Let op!

Valt de schade onder de dekking van de verzekering? Maar bent u niet aansprakelijk? Dan kunnen verzekeraars namens u verweer voeren richting de persoon die u aansprakelijk heeft gesteld.

Extra: verhaalsrechtsbijstand

Wilt u schade verhalen die door een ander is veroorzaakt? Kies dan voor de keuzedekking Verhaalsbijstand. Ons kantoor kunt u hierover meer vertellen.

Eigen risico

U heeft geen eigen risico. Wilt u wel een eigen risico tegen premiekorting? Dan kunt u kiezen voor een eigen risico van € 100,- of € 500,-. Ook kunt u kiezen voor een eigen risico van € 250,- voor schade veroorzaakt door kinderen of huisdieren.

contract Af­slui­ten, wij­zi­gen en stop­pen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.

Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan Van Montfort Verzekeringen & Hypotheken. Stuur een e-mail naar info@fritsvanmontfort.nl. Of bel met 0497 541 918!

Meer informatie of een persoonlijk advies?

Maak hier een afspraak!

 

Veel gestelde vragen


Eigen risico verhogen

Bij sommige verzekeraars is het mogelijk om het eigen risico vrijwillig te verhogen in ruil voor een premiekorting.

Bij een aantal verzekeraars is het ook mogelijk om alleen het eigen risico voor schade veroorzaakt door de kinderen te verhogen.

Enkele maatschappijen bieden de mogelijkheid om het eigen risico voor de aansprakelijkheid voor huisdieren te verhogen in ruil voor een premiekorting.

Combineer verschillende verzekeringen in één pakket

De AVP is een verzekering die vrijwel iedereen heeft. Het kan interessant zijn om de AVP bij dezelfde verzekeraar af te sluiten als bijvoorbeeld de opstalverzekering en de inboedelverzekering omdat verzekeraars vaak kortingen toekennen als er verschillende verzekeringen bij hen worden afgesloten.

Besparen door wijzigingen door te geven

Wanneer de gezinssamenstelling wijzigt, is het belangrijk om dit altijd aan ons door te geven. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen die het huis uit zijn, een echtscheiding of een inwonende ouder die komt te overlijden. In veel gevallen betekent dat een lagere premie.

Laat een jaarlijkse scan uitvoeren

Het kan lonen om elk jaar een scan uit te voeren. Zo kan worden gecontroleerd of de verzekering nog steeds past bij de persoonlijke situatie en of de premie nog steeds marktconform is. De scan vindt u op deze pagina (zie hierboven).

Meer informatie of een persoonlijk advies?

Maak hier een afspraak!

 

Opzegbrief

U heeft een opzegbrief nodig bij het stopzetten van een bestaande verzekering. Hierbij kunt u gebruik maken van een handige applicatie van Opzeggen.nl.

Verzekering opzeggen

Vraag bij Van Montfort Verzekeringen & Hypotheken om een goéd advies!


Kies de juiste dekking en betaal niet te veel premie!